منو


مسابقه افغانستان شناسی
فرم ثبت نام مسابقه
اطلاعات
تاريخ ثبت اطلاعات
* نام
* شهرت * نام پدر
* تاريخ تولد
* مدرك تحصيلي
* دين و مذهب * نوع مدرك شناسايي
* شماره مدرك * شماره تلفن همراه
شماره تلفن ثابت پست الكترونيكي
نام استان محل سكونت آدرس محل سكونت فعلي
استان و شهر محل سكونت قبلي در افغانستان نام مدرسه يا دانشگاه محل تحصيل
ثبت نام از طريق روش شركت در مسابقه


 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
PortalGuest (moi_guest)

MCCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.