اخبار اجتماعی
 • تاريخ ثبت: 1395/03/01
  نام استان / نام سازمان: كرمان
  موضوع: اخبار
  خلاصه: اخبار رسانه ها مربوط به اتباع خارجي ساكن استان كرمان در ارديبهشت 95
 • تاريخ ثبت: 1395/02/25
  موضوع: اخبار
  خلاصه: (اين خبر صرفا براي ملاحظه جنابعالي است)
  رويكرد نوين اداره اتباع و آموزش و پرورش ايران به اتباع افغانستاني

منو
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
PortalGuest (moi_guest)

MCCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.