اطلاعات

فراخوان مقالهبدينوسيله به اطلاع كليه كاربران و استفاده كنندگان محترم از پايگاه اطلاع رساني و پاسخ گويي به سوالات پناهندگان اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور جمهوري اسلامي ايران مي رساند كه اين سايت درنظر داردبمنظور برقرار ساختن ارتباط با نخبگان ايراني و افغاني نسبت به فراخوان مقاله از طريق ايميل و فضاي سايت بافيا حول موضوعات ذيل اقدام نموده و به سه مقاله برگزيده در هريك از زمينه هاي مورد اشاره نيز جوايز نفيسي اهدا نمايد.
فلذا از همه بزرگواراني كه مايلند در فراخوان مقاله اين سايت شركت نمايند دعوت مي گردد تا تاريخ دهم بهمن ماه 1389 مقالات خود را به يكي از طرق فوق به اين اداره كل ارسال فرمايند
1. آثار مثبت و منفي مهاجرت و پناهندگي بر ميليونها نفر از مردم افغانستان طي سي سال گذشته چه بوده است؟
2. تاثيرات مهاجرت ميليونها افغاني طي سي سال گذشته بر جامعه ايران؟
3. مشوقهاي بازگشت داوطلبانه مهاجرين به كشور متبوعشان كدامند؟
4.ايجاد و راهبري سايت مذكور در فضاي مجازي چه كمكي به ارتقاء سطح روابط فيمابين دستگاههاي دولتي و پناهندگان مي نمايد؟

پست الكترونيكي : bafiasite@yahoo.com


فرم
فراخوان مقاله
اطلاعات
تاريخ درج اطلاعات
نام ونام خانوادگي
مدرك تحصيلي
تابعيت
آدرس محل سكونت
عنوان مقاله
فايل مقاله


 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
PortalGuest (moi_guest)

MCCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.