بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 3762133
تعداد بازديد اين صفحه: 103276
در امروز: 2014
اين صفحه امروز: 43


ليست اطلاعات شوراها
بانك اطلاعاتي شوراها
مشخصات شورا
نام شورا نام استان
نام شهرستان نام بخش
نام شهر دوره شورا
سطح شورا

مرتب سازي u
نام شورادوره شوراتعداد اعضاسطح شورا نام استاننام شهرستاننام بخشنام شهرنام روستاجمعيتشماره تلفن

دوره چهارم
3
استانآبدانان
دوره سوم
5
شهر
ايلام
أبدانان
مركزي
آبدانان

23000
08426224050
آبسرد
دوره سوم
5
شهر
تهران
دماوند
5522984 - 0221
آبعلي
دوره سوم
5
شهر
تهران
دماوند
5823388 - 5822892 - 0221
آبگرم
دوره چهارم
5
شهر
قزوين
بوئين زهرا
آبگرم
آبگرم

5998
02824763266
آبگرم
دوره سوم
5
شهر
قزوين
بوئين زهرا
آبگرم
آبگرم

5416
02824763266
آبيك
دوره چهارم
9
شهر
قزوين
آبيك
مركزي
آبيك

55779
02822891305
آبيك
دوره سوم
5
شهر
قزوين
آبيك
مركزي
آبيك

47487
02822891305-02822891304-02822826286
آريان
دوره سوم
3
روستا
كردستان
سروآباد
مركزي
سرو آباد
آريان
489
0875686
آزادشهر
دوره چهارم
7
شهر
گلستان
آزادشهر
مركزي
آزاد شهر

39484

آزادويس عليا
دوره سوم
3
روستا
كردستان
بيجار
كراني
ياسوكند
آزادويس عليا
281
08724822556
آغبلاغ طغامين
دوره سوم
3
روستا
كردستان
بيجار
كراني
ياسوكند
آغبلاغ طغامين
476
08724822556
آغچه گنبد
دوره سوم
3
روستا
كردستان
بيجار
كراني
ياسوكند
آغچه گنبد
157
08724822556
آغكندقره كند
دوره سوم
3
روستا
كردستان
بيجار
كراني
ياسوكند
آغكندقره كند
190
08724822556
آغيازي
دوره سوم
3
روستا
كردستان
بيجار
كراني
ياسوكند
آغيازي
64
08724822556
آق قلا
دوره چهارم
7
شهر
گلستان
آق قلا
مركزي
آق قلا

31626

آقبلاق
دوره سوم
3
روستا
كردستان
قروه
چهار دولي

آفبلاق
543
08725324120
آلاشت
دوره سوم
5
شهر
مازندران
سواد كوه
مركزي
آلاشت


01245332700
آلپهوت
دوره سوم
3
روستا
كردستان
بيجار
كراني
ياسوكند
آلپهوت
221
08724822556
آمل
دوره پنجم
9
شهر
مازندران1
1
1
آمل
دوره سوم
7
شهر
مازندران
آمل
مركزي
آملآوج
دوره چهارم
5
شهر
قزوين
بوئين زهرا
آوج
آوج

5609
02824622153
آوج
دوره سوم
5
شهر
قزوين
بوئين زهرا
آوج
آوج

4204
02824622153
احمد اباد باش
دوره سوم
3 نفر
روستا
كردستان
قروه
سريش آباد

احمد اباد باش
374نفر
09183722139
احمدآباد
دوره سوم
3
روستا
كردستان
بيجار
كراني
ياسوكند
احمدآباد
132
08724822556
اختياراباد
دوره سوم
5
شهر
كرمان
كرمان
مركزي
اختيار آباد

7513
03413532800
ارجمند
دوره سوم
5
شهر
تهران
فيروز كوه
6723730 - 0221
ارداق
دوره چهارم
5
شهر
قزوين
بوئين زهرا
دشتابي
ارداق

5123
02824432111
ارداق
دوره سوم
5
شهر
قزوين
بوئين زهرا
دشتابي
ارداق

4839
02824432111
اردبيل

1
شهر
اردبيل
اردبيل482632
1
12345678910...>>>


 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
PortalGuest (moi_guest)

MCCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.