پنجشنبه 5 مرداد 1396   19:08:51
English
سامانه تقاضاي تأسيس و صدور پروانه تشكلهاي موضوع قانون فعاليت احزاب ،جميعتها وانجمن های سیاسی و صنفی یا اقلیتهای دینی
كاربر محترم به سامانه سامانه ثبت نام و تقاضاي تأسيس و صدور پروانه تشكلهاي موضوع قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي شناخته شده خوش آمديد .
 تشكل هايي كه در حال حاضر كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب نسبت به تأسيس و صدور پروانه فعاليت براي آنها اقدام مي كند به 3 دسته تقسيم مي شوند :
1- احزاب و تشكل هاي سياسي موضوع ماده 1 قانون فعاليت احزاب و جمعيتها مصوب مجلس شوراي اسلامي و مواد 1 تا 8 آئين نامه اجرايي قانون فعاليت احزاب مصوب 30/1/1361 هيأت وزيران
2- انجمن هاي صنفي و تخصصي موضوع ماده 2 قانون فعاليت احزاب و جمعيتها و آئين نامه اجرايي واحدهاي صنفي موضوع قانون فعاليت احزاب و جمعيتها مصوب 13/2/1368 هيأت وزيران
3- انجمن اقليت هاي ديني موضوع ماده 4 قانون فعاليت احزاب و جمعتيها و مواد 37 تا 41 آئين نامه اجرايي قانون فعاليت احزاب و جمعيتها مصوب 30/3/1361 هيأ وزيران .

خدمات ارائه شده در اين سامانه :
- درخواست تأسيس و صدور پروانه تشكل ( سياسي و اقليت هاي ديني )
- درخواست تمديد پروانه
- اعلام برگزاري مجمع عمومي
- ارسال گزارش عملكرد سالانه و مالي
- فرم ها
- اعلام تخلف
- شكايات و پيشنهادات
- پيگيري درخواست هاي قبلي

لطفاً پيش از شروع مراحل ، راهنماي تقاضاي تأسيس و صدور پروانه تشكلهاي موضوع قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي شناخته شده را ملاحظه فرمائيد
بيشتر
تعداد بازديد از سايت: 3538726
تعداد بازديد اين صفحه: 339
در امروز: 1035
اين صفحه امروز: 4
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
PortalGuest (moi_guest)

MCCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.